BÍ QUYẾT BẢO VỆ TRƯỚC MỌI BỆNH TẬT, TỬ VONG VÀ CÓ TIỀN RETIRED

Xem hết video để hiểu rõ công thức đơn giản này!

Đặt Lịch hẹn để Sales Agent gọi lại theo thời gian bạn chọn

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN

6 LÍ DO TẠI SAO BẠN NÊN MUA IUL SECRETS NGAY HÔM NAY!

#1: Quyền lợi Sống

zwi

Bạn sẽ được bảo đảm với Quyền Lợi Sống khi bạn mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo và tàn tật và  chấn thương với 16 loại bệnh nặng khác nhau.

#1: Quyền lợi Sống

zwi

Bạn sẽ được bảo đảm với Quyền Lợi Sống khi bạn mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo và tàn tật và  chấn thương với 16 loại bệnh nặng khác nhau.

#1: Quyền lợi Sống

zwi

Bạn sẽ được bảo đảm với Quyền Lợi Sống khi bạn mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo và tàn tật và  chấn thương với 16 loại bệnh nặng khác nhau.

3 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ THAM GIA IUL SECRETS

BƯỚC 1: GỌI HOẶC ĐẶT LỊCH HẸN VỚI AGENT
BƯỚC 1: GỌI HOẶC ĐẶT LỊCH HẸN VỚI AGENT
BƯỚC 1: GỌI HOẶC ĐẶT LỊCH HẸN VỚI AGENT

Một số câu hỏi bạn có thể thắc mắc

Trả lời: Đối với chương trình IUL sau 10-20 năm tham gia bạn đã có đủ Cash Value để duy trì chương trình bảo vệ quyền lợi sống trọn đời. Tuy nhiên nếu bạn tham gia dưới 10 năm và không đủ tiền đóng hàng tháng nữa, bạn sẽ có 3 option như sau: ++ Option 1) Với số tiền bạn đã đóng, Cash Value có thể giúp bạn đóng tiếp chương trình thêm 1-2 năm, sau đó nếu income của bạn ổn định, bạn hãy liên hệ chúng tôi hoặc Hãng Bảo hiểm để đóng tiếp như cũ. ++ Option 2) Liên hệ với chúng tôi hoặc Hãng Bảo hiểm để yêu cầu giảm chi phí đóng hàng tháng xuống mức thấp nhất (gần bằng một nửa phí đóng hiện tại), và bạn vẫn giữ được 2 quyền lợi là Death Benefit và Living Benefit, nhưng quyền lợi về tiền lời sẽ tạm hoãn lại. Sau này khi tài chánh bạn ổn định, hãy gọi lại để tiếp tục đóng bù phí trong những năm bạn khó khăn. ++ Option 3) Nếu bạn thực sự không đủ khả năng đóng tiền nữa, bạn vẫn có thể lựa chọn lấy hết cash value của bạn. Tuy nhiên nếu bạn tham gia dưới 5 hoặc 10 năm mà rút hết tiền thì bạn sẽ bị đóng phí surrender charge và mất luôn quyền lợi Death Benefit và Living Benefit. Sau đó chương trình sẽ đóng lại.
Trả lời: Đối với chương trình IUL sau 10-20 năm tham gia bạn đã có đủ Cash Value để duy trì chương trình bảo vệ quyền lợi sống trọn đời. Tuy nhiên nếu bạn tham gia dưới 10 năm và không đủ tiền đóng hàng tháng nữa, bạn sẽ có 3 option như sau: ++ Option 1) Với số tiền bạn đã đóng, Cash Value có thể giúp bạn đóng tiếp chương trình thêm 1-2 năm, sau đó nếu income của bạn ổn định, bạn hãy liên hệ chúng tôi hoặc Hãng Bảo hiểm để đóng tiếp như cũ. ++ Option 2) Liên hệ với chúng tôi hoặc Hãng Bảo hiểm để yêu cầu giảm chi phí đóng hàng tháng xuống mức thấp nhất (gần bằng một nửa phí đóng hiện tại), và bạn vẫn giữ được 2 quyền lợi là Death Benefit và Living Benefit, nhưng quyền lợi về tiền lời sẽ tạm hoãn lại. Sau này khi tài chánh bạn ổn định, hãy gọi lại để tiếp tục đóng bù phí trong những năm bạn khó khăn. ++ Option 3) Nếu bạn thực sự không đủ khả năng đóng tiền nữa, bạn vẫn có thể lựa chọn lấy hết cash value của bạn. Tuy nhiên nếu bạn tham gia dưới 5 hoặc 10 năm mà rút hết tiền thì bạn sẽ bị đóng phí surrender charge và mất luôn quyền lợi Death Benefit và Living Benefit. Sau đó chương trình sẽ đóng lại.
Trả lời: Đối với chương trình IUL sau 10-20 năm tham gia bạn đã có đủ Cash Value để duy trì chương trình bảo vệ quyền lợi sống trọn đời. Tuy nhiên nếu bạn tham gia dưới 10 năm và không đủ tiền đóng hàng tháng nữa, bạn sẽ có 3 option như sau: ++ Option 1) Với số tiền bạn đã đóng, Cash Value có thể giúp bạn đóng tiếp chương trình thêm 1-2 năm, sau đó nếu income của bạn ổn định, bạn hãy liên hệ chúng tôi hoặc Hãng Bảo hiểm để đóng tiếp như cũ. ++ Option 2) Liên hệ với chúng tôi hoặc Hãng Bảo hiểm để yêu cầu giảm chi phí đóng hàng tháng xuống mức thấp nhất (gần bằng một nửa phí đóng hiện tại), và bạn vẫn giữ được 2 quyền lợi là Death Benefit và Living Benefit, nhưng quyền lợi về tiền lời sẽ tạm hoãn lại. Sau này khi tài chánh bạn ổn định, hãy gọi lại để tiếp tục đóng bù phí trong những năm bạn khó khăn. ++ Option 3) Nếu bạn thực sự không đủ khả năng đóng tiền nữa, bạn vẫn có thể lựa chọn lấy hết cash value của bạn. Tuy nhiên nếu bạn tham gia dưới 5 hoặc 10 năm mà rút hết tiền thì bạn sẽ bị đóng phí surrender charge và mất luôn quyền lợi Death Benefit và Living Benefit. Sau đó chương trình sẽ đóng lại.
Trả lời: Đối với chương trình IUL sau 10-20 năm tham gia bạn đã có đủ Cash Value để duy trì chương trình bảo vệ quyền lợi sống trọn đời. Tuy nhiên nếu bạn tham gia dưới 10 năm và không đủ tiền đóng hàng tháng nữa, bạn sẽ có 3 option như sau: ++ Option 1) Với số tiền bạn đã đóng, Cash Value có thể giúp bạn đóng tiếp chương trình thêm 1-2 năm, sau đó nếu income của bạn ổn định, bạn hãy liên hệ chúng tôi hoặc Hãng Bảo hiểm để đóng tiếp như cũ. ++ Option 2) Liên hệ với chúng tôi hoặc Hãng Bảo hiểm để yêu cầu giảm chi phí đóng hàng tháng xuống mức thấp nhất (gần bằng một nửa phí đóng hiện tại), và bạn vẫn giữ được 2 quyền lợi là Death Benefit và Living Benefit, nhưng quyền lợi về tiền lời sẽ tạm hoãn lại. Sau này khi tài chánh bạn ổn định, hãy gọi lại để tiếp tục đóng bù phí trong những năm bạn khó khăn. ++ Option 3) Nếu bạn thực sự không đủ khả năng đóng tiền nữa, bạn vẫn có thể lựa chọn lấy hết cash value của bạn. Tuy nhiên nếu bạn tham gia dưới 5 hoặc 10 năm mà rút hết tiền thì bạn sẽ bị đóng phí surrender charge và mất luôn quyền lợi Death Benefit và Living Benefit. Sau đó chương trình sẽ đóng lại.